Jdi na obsah Jdi na menu
 


SDĚLENÍ RODIČŮM

26. 3. 2014

 

 

V úterý 1. 4. 2014 jdeme do divadla Radost na představení Mlsný drak a Čárymůra. Představení začíná v 8:30 h.

Sraz bude v 7:40 h v šatně, odchod ze školy v 7:45 h! Přiveďte, prosím, děti včas!

S sebou 2 jízdenky, svačinu, pití (nejlépe do batůžku). Slavnostní oblečení vítáno. Učení si děti nemusí brát, pouze pouzdro, čip na oběd. 60,- Kč na žáka bude hrazeno z třídního fondu.

 

14. 1. 2014

Ve čtvrtek 16. 1. 2014 jdeme na výstavu „NÁLADA NA LADU“.

Odchod ze šaten školy je v 8:00 h. Vstupné 35 Kč uhradím z třídního fondu.

S sebou 2 jízdenky MHD.

 

9. 12. 2013

 VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU HVĚZDIČKY, Perličky, Rosa bude v pondělí 16. 12. 2013 v 17 h v Husově sboru na Botanické ulici.

Sraz v 16:30h před kostelem!

Dopoledne bude generálka na místě. Děti, prosím, oblečte slavnostně (černá * bílá). Vybrané děti budou převlečeny za svatou rodinku, anděle, pastýře. Ve škole si vyrobí svatozáře :)

 

 Milí rodiče, zveme Vás na ANGLICKÉ VÁNOČNÍ PŘEDSTAVENÍ, které se koná v úterý 17. 12. 2013 od 17:00h v jídelně ZŠ Jana Babáka. Třída 1. B si pro Vás připravila vystoupení s anglickou písničkou Little Snowflake.

 

V pátek 25. 10. 2013 bude výuka končit v 10:45h z důvodu VOLEB DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY!

16. 9. 2013

Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky připravilo novým prvňáčkům slavnostní zahájení školní docházky. Zábavné odpoledne pro naše prvňáčky se uskuteční 17. září 2013 od 15:30h v sále KD Rubín.

Pro děti je připraveno pohádkové představení divadla Koráb "Sněhurka a sedm trpajzlíků".

 

6. 9. 2013 

 Informace pro rodiče dětí s RvHV

Děti mají výuku flétny každé pondělí  4. vyučovací hodinu.

S sebou: flétu a noty (Škola hry na sopránovou flétnu - Ladislav Daniel).

 

ZRUŠENO FOCENÍ PRVŇÁČKŮ 12. 9. 2013 od 8h - 150 Kč.

Další možnost FOCENÍ dětí prvních tříd Vám fotograf nabídne na třídních schůzkách.

  Fotografie naší třídy vyjde v deníku MF DNES 11. 10. 2013!

 V pondělí 9. 9. 2013 v 8:45h proběhne fotografování dětí na pamětní listy (MÚ Žabovřesky). 

ZMĚNA V ROZVRHU!!! Nový rozvrh hodin platí od 9. 9. 2013 !!!

 

1. 9. 2013

Kontakt: alenaprikrylova@seznam.cz, Tel. 541 211 986

 

 

Úvodní informace

·         Škola je otevřena od 7:40 h do 8:00 h, nejpozději v 7:55 h je žák ve třídě, připraven na výuku.

·         Žáci 1. tříd mohou využít k příchodu oba vchody školy, odcházejí hlavním vchodem, doporučujeme označit obuv i přezůvky jménem, přezůvky je možné nechávat v šatně, ale pouze v tašce zavěšené na věšáku, za odložené věci však škola neručí.

·         Žáci se ve škole přezouvají.

·         Nedoporučuje se do školy nosit cenné předměty a větší obnosy peněz.

·         Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost učiteli.

·         Nepřítomnost žáka omlouvejte prostřednictvím NOTÝSKU, o delší nemoci žáka informujte školu do dvou dnů (např. telefonicky, nebo e-mailem), v odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení.

·         V odůvodněných případech a na základě žádosti rodičů může uvolnit žáka na dva dny třídní učitel, na více dní ředitel školy po předchozím vyjádření třídního učitele.

·         Žák může během vyučování opustit školu pouze po písemném požadavku rodičů (s tím, že rodiče za dítě přebírají plnou zodpovědnost od okamžiku, kdy opustí budovou školy).

·         Žáci jsou povinni hlásit třídnímu učiteli změnu bydliště, adresy rodičů, telefonních čísel.

·         Pokud se stane žákovi ve škole úraz, nahlásit učiteli do 24 hodin (děti jsou od školy pojištěny).

·         Obědy se vydávají od 11:30 do 13:45 h www.sjbabaka.cz.

·         Výuka v tomto týdnu: úterý do 10:45 h, středa a čtvrtek do 11:40 h, od 6. 9. 2013 podle rozvrhu.

·         6. 9. 2013 9:00 – 10:00 h TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ „Tancuj s krtkem! – nadační fond dětské onkologie – tělocvična školy.

·         Ve čtvrtek 5. 9. 2013 v 10.30 h proběhne FOTOGRAFOVÁNÍ 1. ročníku deníkem Mladá fronta – nutný písemný souhlas rodičů.

·         Děti jsou rovněž foceny obcí – slavnostní předávání se uskuteční v Rubínu.

·         ZRUŠENO! Pokud budete mít zájem - FOCENÍ PRVŇÁČKŮ 12. 9. 2013 od 8h - 150 Kč.

·         Od října začínají zájmové kroužky –TANEČKY (R+P Bartůňkovi - středa od 13:15 h od září) 250 Kč, SPORTOVNÍ 400 Kč, KERAMICKÝ 400 Kč, KONVERZACE ANGLIČTINY HROU (od 16. 9. 2013) 400 Kč, RvHv 250 Kč, ostatní v rámci družiny.

·         Prosíme o uhrazení příspěvku – SDRUŽENÍ RODIČŮ.

·         Třídní fond – 200 Kč, ze kterého budou hrazeny potřeby nebo akce pro děti (divadla, koncerty, výstavy atd.)

·         PLATBY můžete uhradit na třídních schůzkách, nebo poslat po dětech, prosím, v popsané a zalepené obálce s přesnou částkou. Převzetí peněz potvrdím do NOTÝSKU.

 

·         Data třídních schůzek (5x ve školním roce) najdete průběžně v NOTÝSKU.

·         Do NOTÝSKU, prosím, vyplňte všechny kontaktní údaje.

·        Sešity a pracovní sešity, učebnice a deníčky, prosím, podepište velkým hůlkovým písmem.

·         Nerozstřihovat všechna písmenka skládací abecedy, pouze ta, která právě probíráme, číslice prozatím 1 – 10, všechny kartičky podepisovat na zadní straně monogramem.

·         Omluvení dítěte z Tv pouze po písemném sdělení rodičů v NOTÝSKU.

·         Při nemoci dítěte, vždy dodělat doma probrané učivo.

·         Divadla, koncerty, výukové programy atd. budou předem vlepovány dětem do NOTÝSKŮ.

·         Děti si do školy přinesou: potřeby do Vv a Pč (seznam pomůcek), tekuté mýdlo, papírové kapesníčky, papírové utěrky.

·        Denně kontrolujte, prosím, všechny učebnice, pracovní sešity a NOTÝSEK, ořezané pastelky, tužky.

·         Prosím o podepisování všech sdělení v deníčku.

·         Domácí úkoly v učebnicích a pracovních sešitech budou označeny kroužkem.

·         Probírané učivo bude na našich www stránkách aktualizováno v závěru týdne (pátek).

·         Mléko – děti dostanou kartičky s letákem, na kterém bude uveden způsob dobíjení kreditu.

·         Rádi od vás uvítáme veškeré dobré nápady, náměty, na exkurze, besedy, zábavné i výukové programy, prohlídky (například prostředí pracovišť, hospodářství apod.)

·         Potěší nás cokoliv, co by se dětem mohlo hodit do výuky (různé výukové pomůcky, encyklopedie, razítka, samolepky, sponzorské dary pro odměny dětí apod.), také hry, stavebnice, knížky, časopisy apod. pro zpestření a zabavení v době přestávek, případně v družině.

·         Třídní schůzka bude 24. 9. 2013 v 18 h.

 

 

Přeji nám úspěšný školní rok, spokojené děti, rodiče i učitele :)